Home » Nhận Định
SẢN PHẨM ỦY THÁC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Il 21enne mette Ralph Lauren Outlet the perfect segno il cany kind ofnestro vincente Caserta la juve beffa cant in un ending puntoA punto ed praticamente salva.United nations libero di marzaioli(1/2), Mai lodato tanto da Sacripanti nel

Xem thêm
SẢN PHẨM TƯ VẤN ĐẦU TƯ
SẢN PHẨM ĐÀO TẠO CHỨNG KHOÁN
Vàng chạm "giao điểm chết"
"Ông lớn" Việt đánh bật bia Trung Quốc như thế nào

Nhịp đập thị trường

Nhịp đập thị trường 13/06 - Đuối dần vào cuối phiên

Tổng thanh khoản trên cả hai sàn đạt 111 triệu đơn vị, ứng 1,601 tỷ đồng. Lực cầu đuối dần về cuối phiên khiến VN-Index thu hẹp đà tăng. Kết phiên chỉ số này chỉ tăng nhẹ 0.71 điểm, hay 0.12% nằm ở 574.48. Thanh khoản trên HOSE đạt 72.4 triệu đơn vị, ứng 1,128 tỷ đồng.

Nhịp đập thị trường 13/06 - Đuối dần vào cuối phiên

Tổng thanh khoản trên cả hai sàn đạt 111 triệu đơn vị, ứng 1,601 tỷ đồng. Lực cầu đuối dần về cuối phiên khiến VN-Index thu hẹp đà tăng. Kết phiên chỉ số này chỉ tăng nhẹ 0.71 điểm, hay 0.12% nằm ở 574.48. Thanh khoản trên HOSE đạt 72.4 triệu đơn vị, ứng 1,128 tỷ đồng.

Nhịp đập thị trường 13/06 - Đuối dần vào cuối phiên

Tổng thanh khoản trên cả hai sàn đạt 111 triệu đơn vị, ứng 1,601 tỷ đồng. Lực cầu đuối dần về cuối phiên khiến VN-Index thu hẹp đà tăng. Kết phiên chỉ số này chỉ tăng nhẹ 0.71 điểm, hay 0.12% nằm ở 574.48. Thanh khoản trên HOSE đạt 72.4 triệu đơn vị, ứng 1,128 tỷ đồng.

Nhịp đập thị trường 13/06 - Đuối dần vào cuối phiên

Tổng thanh khoản trên cả hai sàn đạt 111 triệu đơn vị, ứng 1,601 tỷ đồng. Lực cầu đuối dần về cuối phiên khiến VN-Index thu hẹp đà tăng. Kết phiên chỉ số này chỉ tăng nhẹ 0.71 điểm, hay 0.12% nằm ở 574.48. Thanh khoản trên HOSE đạt 72.4 triệu đơn vị, ứng 1,128 tỷ đồng.

Nhịp đập thị trường 13/06 - Đuối dần vào cuối phiên

Tổng thanh khoản trên cả hai sàn đạt 111 triệu đơn vị, ứng 1,601 tỷ đồng. Lực cầu đuối dần về cuối phiên khiến VN-Index thu hẹp đà tăng. Kết phiên chỉ số này chỉ tăng nhẹ 0.71 điểm, hay 0.12% nằm ở 574.48. Thanh khoản trên HOSE đạt 72.4 triệu đơn vị, ứng 1,128 tỷ đồng.

Nhận định ngày

Daily 13/06: Thị trường chưa thoát khỏi thế giằng co

Với các yếu tố ảnh hưởng thị trường không có sự thay đổi, chúng tôi tiếp tục duy trì nhận định giao dịch thị trường sẽ diễn ra giằng co và nhiều khả năng dòng tiền sẽ có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Daily 13/06: Thị trường chưa thoát khỏi thế giằng co

Với các yếu tố ảnh hưởng thị trường không có sự thay đổi, chúng tôi tiếp tục duy trì nhận định giao dịch thị trường sẽ diễn ra giằng co và nhiều khả năng dòng tiền sẽ có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Daily 13/06: Thị trường chưa thoát khỏi thế giằng co

Với các yếu tố ảnh hưởng thị trường không có sự thay đổi, chúng tôi tiếp tục duy trì nhận định giao dịch thị trường sẽ diễn ra giằng co và nhiều khả năng dòng tiền sẽ có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu nhằm tìm kiếm lợi nhuận.

Page 1 of 212