Home » Dữ Liệu – Phân Tích

VNINDEX

958.36

-5.11 (-0.53)

KLGD: 131,750,750 cp - GTGD: 3,054.46 tỷ VNĐ

HNX-Index

108.10

+0.18 (+0.17)

KLGD: 36,864,325 cp - GTGD: 473.15 tỷ VNĐ

VN30Index

931.69

-5.85 (-0.62)

KLGD: 47,143,040 cp - GTGD: 1,756.57 tỷ VNĐ

UpCom-Index

52.47

-0.23 (-0.45)

KLGD: 13,345,125 cp - GTGD: 184.96 tỷ VNĐ
Top 10 cổ phiếu
Mã CK KL Giá +/-
INC 100 6.6 +0.6 (+10.00%)
PVL 384,700 2.2 +0.2 (+9.95%)
PJC 100 36.9 +3.3 (+9.82%)
L62 100 9.0 +0.8 (+9.76%)
VGP 100 21.7 +1.7 (+8.50%)
NAV 5,840 6.3 +0.4 (+6.97%)
FIR 2,200 15.4 +1.0 (+6.94%)
SC5 490 29.4 +1.9 (+6.92%)
FDC 20 16.3 +1.1 (+6.91%)
DAT 10 22.5 +1.5 (+6.89%)
(*) Khối lượng giao dịch nhiều nhất
Top 10 công ty
P/E
EPS
Mã CK P/E EPS Giá
VIE 1,586.10 0.01 13.0 (0.0%)
IVS 1563.81 0.01 12.9 (-1.4%)
CTC 818.29 0.01 4.1 (0.0%)
HAG 460.71 0.01 5.3 (+0.2%)
CAG 459.52 0.23 107.1 (0.0%)
QHD 437.92 0.03 12.6 (0.0%)
TIE 375.51 0.02 8.9 (0.0%)
EMC 279.69 0.05 14.5 (0.0%)
HOM 213.44 0.02 3.8 (0.0%)
SDU 184.69 0.05 9.2 (0.0%)
Cập nhật lúc 16:07 19/10/2018